Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Ανάπλαση πεζοδρομίου Τ.Κ. Καναλακίου Δήμου Πάργας
29/01/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ Ψ1Φ7ΩΞ0-415

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ Τ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ Δ.ΠΑΡΓΑΣ 22PROC009977293

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >