Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ
20/06/2019

ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ Δ. ΠΑΡΓΑΣ

1-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Πάργας_signed

6-ΤΕΥΔ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >