Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διαγωνισμός για το έργο "Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας"
13/05/2022

Ο Δήμος Πάργας προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό μέσω του ΕΣΗΔΗΣ για την "Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας"

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >