Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διακήρυξη ανοικτής διαδικασίας μεσώ ΕΣΗΔΗΣ "Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς"
31/08/2021

Ακολουθούν η περίληψη και η πλήρης διακήρυξη του έργου "Δημιουργία Πλατείας στην Τ.Κ. Αμμουδιάς":

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >