Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ
10/11/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : ΣΥΝΔΕΣΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ε.Σ.Υ. - Σύνδεση Γεώτρησης Αγ.Τριάδας

περιληψη

Συνολικός Προυπολογισμός

Τ.Ε.Υ.Δ. Σύνδεση Γεώτρησης (Αγίας Τριάδας) με δεξαμενή και σύνδεση με δίκτυο ύδρευσης Δ.Ε Καναλλακιου

Τ.Ε.Υ.Δ. Σύνδεση Γεώτρησης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΝΑΛΑΚΙ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >