Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΕΤΟΥΣ 2017
12/05/2017

ΘΕΜΑ:«Διακήρυξη διαγωνισμού για την ναυαγοσωστική κάλυψη  πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Πάργας έτους 2017»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ 2017 ΤΕΛΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΩΝ ΠΑΡΓΑ 2017 ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ 2017 ΤΕΛΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΜΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΗ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) ΓΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >