Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ»
02/05/2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

08.ΤΕΥΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΤΕΥΧΗ_signed

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΑΔΑΜ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >