Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διακήρυξη έργου Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας
09/09/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΊΆΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 9ΛΜ4ΩΞ0-ΗΦΑ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙ’Ι’ΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 22PROC011217281

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >