Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Διακήρυξη Σύμβασης της «Προμήθειας ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας»
30/01/2024

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Α&Β 24PROC014185469

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ ΟΜΑΔΕΣ Α&Β 6ΞΡΧΩΞ0-ΑΚΡ

espd-request-Ηλεκτροκίνηση_signed

espd-request-Ηλεκτροκίνηση

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >