Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ «ΚΑΜΙΝΙ» Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ »
04/12/2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ «ΚΑΜΙΝΙ» Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ »

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Καμίνι) - Αρχείο

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ - ΑΡΧΕΙΟ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ ΣΤΟ ΚΑΜΙΝΙ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ - ΑΡΧΕΙΟ

Περίληψη διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού (Καμίνι) - Αρχείο

Τεχνική Έκθεση (Καμίνι) - Αρχείο

Προϋπολογισμός (Καμίνι) - Αρχείο

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >