Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ
20/07/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟ ΟΡΙΟ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΚΑΣΤΕΛΑΚΙΑ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >