Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ
15/10/2019

ΤΕΥΧΗ:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΤΕΥΔ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΓΑΣ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >