Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ, ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ, ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
21/10/2020

Προκήρυξη Προσβάσεων Παραλιών 20PROC007511161

01 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ_ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ_signed

04 ΤΕΥΔ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >