Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Δημιουργική Επανάχρηση του  κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας - Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης
09/08/2021

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «Δημιουργική Επανάχρηση του  κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας» δημοπρατείται το δεύτερο υποέργο με τίτλο "Υπηρεσίες Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης"

ορθη επαναληψη περιληψης 6Ι3ΖΩΞ0-2Θ3

ορθη επαναλ. 21PROC009049642

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >