Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ "ΚΑΠΗ ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ"
04/11/2015

125-2015 Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Καναλλακίου

125-2015 Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Καναλλακίου 1

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >