Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
04/11/2015

126-2015 Περίληψη Διακήρυξης εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Καναλλακίου

126-2015 Διακήρυξη εκμίσθωσης ακινήτου στη Δ.Κ.Καναλλακίου

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >