Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας
18/10/2022

2022 10 11 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ AT08 22PROC011419451

2022 10 11 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΤ08 9ΙΛΦΩΞ0-Μ2Ν

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >