Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
« Έγκριση των πρακτικών του συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής έργου: Δημοτική Οδοποϊια Αγίας Κυριακής»
15/06/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 95-2017 7ΑΥ8ΩΞ0-Γ03 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΩΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΟΣ(1)

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >