Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
02/09/2020

Εκδόθηκαν τα  οριστικά αποτελέσματα Πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας σχολικών μονάδων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά τις σχετικές ενστάσεις

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δήμου Πάργας 8233 Μερικής Απασχόλησης

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Δήμου Πάργας 8233 Μερικής Απασχόλησης

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >