Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΓΑ
24/01/2022

5. Διακήρυξη_Προμήθειας κάτω των ορίων_Παιδική Χαρά Πάργας (Ακριβές Αντίγραφο)_signed

6-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΠΑΡΓΑΣ (Ακριβές Αντίγραφο)_signed

1-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ

espd-request-v2_signed

Διευκρινίσεις επί των Ερωτημάτων Παιδικής Χαράς Πάργας_signed

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >