Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Αγωνιστικού χώρου Δημοτικού Σταδίου Καναλακίου
29/01/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Δ69ΛΓΩΞ0-ΞΥΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 22PROC009977299

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >