Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Κατασκευή, Επισκευή και Συντήρηση Κερκίδων & Στεγάστρου Δημοτικού Σταδίου Καναλακίου
29/01/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΤ9ΠΘΑΩΞ0-Τ5Φ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ , ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡ22PROC009977322

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >