Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
11/02/2022

Το Δημοτικό Λιμενικό  Ταμείο Πάργας, προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισμό µέσω του Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ. για την ανάθεση της  μελέτης με  τίτλο : «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ»  (CPV  71320000-7) με προϋπολογισμό : 164.199,09 Ευρώ  (πλέον Φ.Π.Α.).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >