Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προκήρυξη Διαγωνισμού για το έργο «Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας»
31/01/2023

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της ενταγμένης πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΠΑΡΓΑΣ» στο Πρόγραμμα «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας», της Δράσης 16631 δημοπρατείτε το υποέργο με τίτλο «Δημιουργία πεζοδρομίων στον Δήμο Πάργας». Προϋπολογισμού 2.243.252,58 € (με τον Φ.Π.Α.).

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >