Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ"
28/06/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΜΕΛΕΤΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >