Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ"ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΓΑΣ"
31/03/2017

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 1

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 2017 _1

ΤΕΥΔ_v1.0

2Η ΔΕΥΚΡΊΝΗΣΗ

 

ΘΕΜΑ:«Διευκρίνηση  επί της μελέτης του συνοπτικού διαγωνισμού “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΑΡΓΑΣ»

Διευκρινίζεται ότι στο άρθρο 3 του προυπολογισμού «Κολάρα παροχής για σωλήνα PN20 Φ250» τα παραπάνω πρέπει να είναι τα εξής:Κολάρα παροχής από ελατό χυτοσίδηρο τετραπλής σύσφιξης για σωλήνα PE Φ250x1” PN16 ή PN20.

 

 

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >