Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ - ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ - ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
24/10/2020

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 20PROC007527977

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ_signed

espd-request-v2_signed

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >