Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια ειδών δικτύων ύδρευσης & αντλιοστασίων
06/10/2020

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ_signed

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 20PROC007431739

ΤΕΥΔ

Έντυπο ΠροφοράςΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 2020

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >