Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ & ΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΕΡΣΑΙΑ ΖΩΝΗ ΛΙΜΕΝΑ ΣΤΗΝ Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ
24/10/2022

01-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011458713

02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΨΕΔΘΩΞ0-ΑΨΚ

02.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ-ΜΕΛΕΤΗ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡ-ΠΡΟΫΠ_signed

06-espd-request-v2 Φωτιστικά_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >