Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων του Δήμου Πάργας
21/12/2022

9. 2022 12 06 PARGA-HLEKTROKINHSH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 22PROC011797872_signed

8. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 9ΙΙΛΩΞ0-ΒΞΠ_signed

10. espd-request-v2_signed

7. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 22PROC00.... 2022S 239-689012 (22PROC011797579)

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >