Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικού συνθετικού δαπέδου και συνθετικού χλοοτάπητα εξοπλισμού γηπέδου 5Χ5 στις εξωτερικές αθλητικές εγκαταστάσεις του αθλητικού κέντρου Καναλλακίου
30/07/2019

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ_signed

07.ΤΕΥΔ_signed

07.ΤΕΥΔ

Διακήρυξη 4-2019 ΑΔΑΜ

Προκήρυξη 4-2019 ΑΔΑΜ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >