Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Πάργας
11/05/2023

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ 23PROC012648069

03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΧΗΜΑΤΑ 9122ΩΞ0-0ΩΟ

espd-request-v2 Προμήθεια Οχημάτων_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >