Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας
06/04/2022

01-Διακήρυξη Καυσίμων 22PROC010332918

02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΝΑΡΩΞ0-ΔΕΒ

03-ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ_signed

04-espd-request-v2_signed

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >