Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πάργας
17/11/2020

01. ΝΕΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΤΕΥΔ_signed

02-ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ 2020 20PROC007660192

04-ΤΕΥΔ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >