Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Προμήθεια υλικών ύδρευσης Δήμου Πάργας
15/09/2022

01-Διακήρυξη Υλικών Υδρευσης 22PROC011242308

03-ΠΕΡΙΛΗΨΗ Υλικών Υδρευσης 62Α5ΩΞ0-ΧΟΘ

02-ΜΕΛΕΤΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 2022_signed

espd-request-v2_signed

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >