Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για μίσθωση ακινήτου (χώρος σκοπευτηρίου)
15/06/2020

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μίσθωση σκοπευτήριο ΤΚ Αγιάς (θέση παλιά σκουπίδια)ΕΤΘ3ΩΞ0-Φ2Ω

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >