Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Συντήρηση αντλιοστασίων αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας
20/01/2021

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την επιλογή Αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας:

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ» Προϋπολογισμού 58.560,00 Ευρώ άνευ του ΦΠΑ (72.614,40 € με Φ.Π.Α)

Έντυπα διακήρυξης:

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >