Δήμος Πάργας
Προκηρύξεις
Συντήρηση Σχολικών Μονάδων Δήμου Πάργας (Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων Δήμου Πάργας)
22/11/2019

01-Διακήρυξη - Μελέτη_signed

07.ΤΕΥΔ

08-Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΗΜΔΗΣ

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >