Δήμος Πάργας
Ανακοινώσεις
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατάρτιση Μητρώου ιδιοκτητών οχημ. και μηχαν. έργου για αντιμετώπιση έκτακτων κινδύνων  
01/03/2022

Με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου στόλου για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμούς, κατολισθήσεις, και λοιπές καταστροφές, στην περιοχή ευθύνης της, η Πολιτική Προστασία του  Δήμου Πάργας καλεί όσους το επιθυμούν (εταιρείες - φυσικά πρόσωπα) να δηλώσουν συμμετοχή στην κατάρτιση  μητρώου ιδιοκτητών οχημάτων και μηχανημάτων έργου με ωριαία αποζημίωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να  υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά  μέχρι και την 31/03/2022 μέσω:

Η πρόσκληση, η αίτηση, και τα έντυπα είναι διαθέσιμα :

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >