Δήμος Πάργας
Κληροδότημα Βασιλά
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λογιστικής υποστήριξης Κληροδοτήματος "Β.Ε. Βασιλά"
01/11/2022

Η Δ.Ε. Επιτροπή του Κληροδοτήματος Β.Ε. Βασιλά καλεί τους λογιστές που ενδιαφέρονται να αναλάβουν τη λογιστική παρακολούθηση της διαχείρισης του Κληροδοτήματος Β.Ε. Βασιλά για την επόμενη πενταετία να καταθέσουν την οικονομική προσφορά για την ανάληψη εκτέλεσης αυτής της εργασίας από σήμερα 01/11/2022 και για 20 μέρες δηλαδή μέχρι τις 21/11/2022.Η εργασία που θα τους ανατεθεί περιλαμβάνει:

1) Την τήρηση του βιβλίου εσόδων –εξόδων στο οποίο θα καταχωρούνται τα έσοδα και τα έξοδα

2) Τον έλεγχο ανά τρίμηνο του βιβλίου ταμείου του Κληροδοτήματος και τη συσχέτιση των εγγραφών σε αυτό με τις αντίστοιχες εγγραφές στο βιβλίο εσόδων –εξόδων.

3) Τον έλεγχο για την καταχώριση στο βιβλίο εσόδων –εξόδων των απολογιστικών στοιχείων από τις τριμηνιαίες καταστάσεις της διαχείρισης των ακινήτων στη Τεργέστη.

4) Την έκδοση μέσα στο πρώτο 20ήμερο κάθε μήνα των καταστάσεων μισθοδοσίας του προσωπικού με τις εισφορές του ΙΚΑ και τον αντίστοιχο φόρο μισθωτών υπηρεσιών.

5) Τη σύνταξη δήλωσης φόρου εισοδήματος ΕΝΦΙΑ και κάθε σχετικού εγγράφου ή κατάστασης που οφείλει το Κληροδότημα να υποβάλλει στη Δ.Ο.Υ.

Οι προσφορές μπορούν να αποσταλούν είτε με ταχυδρομική επιστολή στη διεύθυνση του Κληροδοτήματος ( Αγ. Κοσμά 11 Παργα τ.κ.48060) είτε ηλεκτρονικά στο email του Κληροδοτήματος vassilla@otenet.gr.

Τηλέφωνο επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες: 2684031592

ΠΑΡΓΑ 31/10/2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΝΟΥΣΗΣ

Ανακοίνωση Κληροδοτήματος "Β.Ε.Βασιλά" σχετικά με πρόσκληση ενδιαφέροντος για Λογιστική Υποστήριξη

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >