Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 29/03/2021
26/03/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 29-03-2021, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  11.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επιστροφές καταβληθέντων ποσών λόγω λανθασμένων καταθέσεων.
 2. Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος δημοτικού ταμείου για το διάστημα 01/01/2021-31/01/2021.
 3. Έγκριση μηνιαίου κλεισίματος δημοτικού ταμείου για το διάστημα 01/02/2021-28/02/2021.
 4. Καθορισμός πρόσθετων προσόντων για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού
 5. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΤ03 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ».
 6. «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ“ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και την Υποβολή της πράξης με τίτλο “Συντήρηση αθλητικών και σχολικών χώρων στο Δήμο Πάργας» στην πρόσκληση ΑΤ10 ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Συντήρηση δημοτικών ανοιχτών αθλητικών χώρων, σχολικών μονάδων, προσβασιμότητα ΑμΕΑ».
 7. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από τον Δήμο Πάργας στην πρόσκληση ΑΤ01 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ / ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΝΑΠΟΜΕΙΝΑΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ ΥΔΡΟΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΔΙΑΡΡΟΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ – ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ».
 8. «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” και υποβολή της πράξης με τίτλο “Διαμόρφωση των μονοπατιών πρόσβασης στο κάστρο της Πάργας» στην πρόσκληση ΑΤ14 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Παιδεία, Πολιτισμός, Τουρισμός και Αθλητισμός» με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».
 9. «Λήψη απόφασης περί αποδοχής των όρων συμμετοχής στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ”, Υποβολή της πράξης με τίτλο “Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος) στο Δήμο Πάργας» και Ορισμός Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών για την υποβολή πρότασης του Δήμου Πάργας στην πρόσκληση ΑΤ11 ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών».
 10. Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση από τον Δήμο Πάργας στην πρόσκλησηΑΤ07 του Προγράμματος ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ με τίτλο «Αξιοποίηση κτιριακού αποθέματος Δήμου Πάργας»
 11. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ».
 12. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΔΕΥΤΕΡΟΥ  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΤΟΙΧΕΙΟΥ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ.  ΜΟΥΖΑΚΑΙΪΚΩΝ».
 13. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΩΤΟΥ(1ΟΥ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ».
 15. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «Οριστικές μελέτες & Μελέτη εφαρμογής για την Δημιουργική Επανάχρηση του κτιρίου Βασιλά του Δήμου Πάργας».
 16. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 17. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ».
 18. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ».
 19. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΥ  ΑΠΕ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε  ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 20. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΥ  ΑΠΕ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ».
 21. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΥ  ΑΠΕ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ».
 22. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΡΩΤΟΥ  ΑΠΕ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΣΥΝΔΕΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ  ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ».
 23. ΕΓΚΡΙΣΗ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ  Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  ΠΑΡΓΑΣ».
 24. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΔΕΣΗ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ (ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ) ΜΕ ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ»  ,
 25. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:    «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  ΔΡΟΜΩΝ   ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΕΝΤΟΣ  ΟΙΚΙΣΜΩΝ  ΑΝΩ  ΣΚΑΦΙΔΩΤΗΣ  ΚΑΙ  ΤΣΕΚΟΥΡΙ»
 26. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΣΥΝΔΕΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ  ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ  ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΕ  ΑΓΩΓΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ 5η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ  Δ.Δ. ΠΑΡΓΑΣ» ,
 27. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:  «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  5ης Ε.Ο. ΣΤΗΝ  ΠΑΡΓΑ (ΔΥΟ  ΜΑΡΜΑΡΑ – ΔΕΞΑΜΕΝΗ) ΚΑΙ  Τ.Κ.  ΛΟΥΤΣΑΣ (ΔΕΞΑΜΕΝΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ» ,
 28.   Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:                      ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ- ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ- ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ- ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ»
 1. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΟΜΒΡΙΩΝ   ΥΔΑΤΩΝ  Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ» ,
 2. Σύσταση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: « Κατασκευή  Τεχνικού (Γέφυρα) του  Έργου «Σύνδεση  Καναλλακίου  με Ε.Ο. Πρέβεζας – Ηγουμενίτσας»».
 3. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΑΡΓΑΣ».
 4.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
 5.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ».
 6.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΣΥΝΔΕΣΗ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕ  ΔΙΚΤΥΟ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ».
 7.   ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ   ΓΗΠΕΔΩΝ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ».
 8.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  Τ.Κ.  ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ».
 9.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ Δ. ΠΑΡΓΑΣ».
 10.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε  ΠΑΡΓΑΣ».
 11.  ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ  ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ , ΕΓΚΡΙΣΗ  ΤΗΣ  ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ  ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   ΓΙΑ  ΤΟ  ΕΡΓΟ    ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε. ΦΑΝΑΡΙΟΥ».
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >