Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 09/04/2021
07/04/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 09-04-2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  11.00 π.μ.   στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αναμόρφωση προϋπολογισμού
 2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο ειρηνοδικείο
 3. Ορισμός δικηγόρου για την εκπροσώπηση του Δήμου ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Ιωαννίνων
 4. Λήψη απόφασης για: α)έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δ.Κ. ΚΑΝΑΛΛΑΚΙΟΥ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ », σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου32 του Ν.4412/2016 β)έγκριση ή μη της μελέτης, γ)συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης.
 5. Λήψη απόφασης για: α)έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ  ΑΓΩΓΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  Τ.Κ. ΑΝΘΟΥΣΑΣ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου32 του Ν.4412/2016 β)έγκριση ή μη της μελέτης, γ)συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης».
 6. Λήψη απόφασης για: α)έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΤΟΥ ΚΑΙ  ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ  Δ.Κ. ΠΑΡΓΑΣ  Δ.ΠΑΡΓΑΣ» σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου32 του Ν.4412/2016 β)έγκριση ή μη της μελέτης γ)συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης».
 7. Λήψη απόφασης για: α)έγκριση ή μη προσφυγής στη διαδικασία της Διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης  για την επιλογή αναδόχου της  προμήθειας : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΣΩΜΑΤΩΝ  ΚΑΙ ΙΣΤΩΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ  Τ.Κ. ΛΟΥΤΣΑΣ , ΑΜΜΟΥΔΙΑΣ ΚΑΙ  ΒΑΛΤΟΥ  Δ.  ΠΑΡΓΑΣ» , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου32 του Ν.4412/2016 β)έγκριση ή μη της μελέτης γ)συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης».
 8. Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Ηλία Κατσιμήτση στην Πάργα
 9. Έγκριση παραχώρησης σε κοινή χρήση τμήματος οικοπέδου ιδιοκτησίας Άννας Μπάτσιου στην περιοχή Αγίας Αικατερίνης Πάργα
 10. Πρόσληψη ναυαγοσωστών
 11. Τροποποίηση της αριθμ 16/2021 απόφασης της οικονομικής επιτροπής η οποία αφορά την πράξη «Δράση Ηλεκτροκίνησης στον Δήμο Πάργας».
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Πράσινο Σημείο Δήμου Πάργας».
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >