Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομική Επιτροπής 16/07/2021
13/07/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-07-2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα  10.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της 48/2021 απόφασης Μονομελούς Εφετείου Ιωαννίνων σε υπόθεση κατά της εταιρίας με την επωνυμία «ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ TANGO ΕΠΕ» κ.λ.π.
 2. Έγκριση παραίτησης από έφεση κατά της εταιρίας με την επωνυμία «Α&Κ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ Ο.Ε».
 1. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για την εκτέλεση του αριθμ.11451/02-09-2015 ΠΔΑ κατά της εταιρίας «Ξενοδοχείο Ακτή Βάλτος Α.Ε» και του νομίμου εκπροσώπου της Νικολάου Γκογκοζώτου στο Βάλτο Πάργας.
 2. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του αστικού δικαστηρίου κατά της αγωγής της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Ελευθερία Ευθυμίου-Αικατερίνη Ευθυμίου και Σια Ο.Ε.»
 1. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΓΙΑ   ΤΗΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ : «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΛΥΜΑΤΩΝ  ΠΑΡΓΑΣ».
 2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δ.ΠΑΡΓΑΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021 
 1. Έγκριση 1ου πρακτικού για την ανάθεση της σύμβασης με τίτλο «Προσαρμογή Παιδικού Σταθμού Πάργας στις προδιαγραφές του π.δ. 99/2017»
 2. Διαγραφή εγγραφών λόγω χρέωσης εκ παραδρομής, διπλών εγγραφών, λανθασμένης καταμέτρησης υδρομέτρων (αφορά την Δ.Ε Πάργας και την Δ.Ε Φαναρίου).
 3. Αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης του Πράσινου Ταμείου για την   πράξη    «Δημιουργία Παιδικής Χαράς στην Πάργα».
 4. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα
 5. ΕΓΚΡΙΣΗ 2ΟΥ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ    , ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ  ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΟΥ»
 6. ΕΓΚΡΙΣΗ   ΔΕΥΤΕΡΟΥ   ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ  «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ  ΟΜΒΡΙΩΝ  ΚΑΙ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΠΑΡΓΑΣ» .
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >