Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου 27/08/2021
24/08/2021

Καλείσθε να συμμετάσχετε στη τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας, που θα  πραγματοποιηθεί  στο γραφείο   του Δ. Λ. Τ.     στην  Πάργα   στις  27-08- 2021  ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του Ν.4555/2019 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα  της ημερήσιας διάταξης :

1.Εξέταση αίτησης του Καραδήμα Ηλία,του Παναγιώτη.

2.Εξέταση αίτησης του Συλλόγου Ιδιοκτητών ενοικ.δωματίων, επιπλωμένων διαμερισμάτων, τουριστικών και αγροτουριστικών καταλυμάτων Πάργας.

3.Έγκριση μηνιαίου  κλεισίματος χρηματικής  διαχείρισης  ταμείου του Δημοτ. Λιμενικού Ταμείου

Πάργας από 01/07/2021  έως  31/07/2021 .

4.Παραχώρηση κοιν.χώρου στην χερσαία ζώνη λιμένα Πάργας για την τοποθέτηση περιπτέρου ως σημείο αναφοράς του Προγράμματος του ΕΜΠ “Πιστοποίηση ξενοδοχείων και σχετικών επιχειρήσεων ως φιλικών προς το ποδήλατο¨.

5.Έγκριση αναγκαιότητας  πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτ.δικαίου ορισμένου χρόνου (δίμηνης σύμβασης) για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών,εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών(αντιμετώπισης του κορωνοϊου) .

6.Αναμόρφωση προυπ/σμού οικον.έτους 2021 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάργας.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >