Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής 16/11/2021
10/11/2021

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 16-11-2021, ημέρα Τρίτη  και ώρα  11.00  π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 1. Λήψη απόφασης για καθιέρωση υπερωριακής απασχόλησης υπαλλήλων του Δήμου Πάργας για συμπλήρωση εβδομαδιαίου ωραρίου κατά τις νυχτερινές ωρες , Κυριακές και εξαιρέσιμες αργίες, καθώς και υπερωριακή απασχόληση καθ ' υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου , για το έτος 2022. 
 2. Έγκριση Υποβολής Πρότασης του Δήμου Πάργας για ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2021 του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας στον Άξονα Προτεραιότητας 2 (Α.Π.2) για την εκπόνηση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων – Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.
 3. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας εκπόνησης Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.) στο Δήμο Πάργας και Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης/Παραλαβής του έργου «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στο Δήμο Πάργας για την Εκπόνηση Σχεδίου Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων (Σ.Φ.Η.Ο.).
 4. Αποδοχή χρηματοδότησης του έργου του Δήμου Πάργας με τίτλο «Εφαρμογή συστημάτων smart cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας» στον Άξονα Προτεραιότητας «Ψηφιακή Σύγκλιση», του Προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».
 5. Αποδοχή των όρων Δημοπράτησης της Υπηρεσίας Εκπόνηση Μελετών Πυροπροστασίας Στις Σχολικές Μονάδες Του Δήμου Πάργας.
 6. Καθορισμός των όρων του διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικής χαράς στη Δ.Κ. Πάργας».
 7. Έγκριση σύμβασης με την εταιρεία με διακριτικό τίτλο «WAYMORE» για χρήση της υπηρεσίας ‘Waymore Smart City μ-List Gathering’.
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Αποχέτευση ομβρίων Δ.Ε. Πάργας».
 9. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις για την διευθέτηση ομβρίων υδάτων Δ.Κ. Καναλλακίου Δήμου Πάργας».
 10. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 11. Ορισμός δικηγόρου για παράσταση και κατάθεση προτάσεων ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πρέβεζας
 12. Έγκριση δαπανών για την υλοποίηση των δράσεων για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση
 13. Έγκριση δαπανών για την εκδήλωση εγκαινίων των νέων γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου
 14. Έγκριση δαπανών για ανάθεση εργασιών στολισμού στις Δ.Κ. Καναλλακίου και Πάργας για την περιόδο των Χριστουγέννων
 15. Έγκριση δαπανών για την προμήθεια Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου
 16. Έγκριση μετακίνησης αιρετών

             

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >