Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 20/12/2022
20/12/2022

Καλείστε σε τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις  20-12-2022, ημέρα Τρίτη και ώρα  09.00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός επιτροπής διερεύνησης τιμών.
 2.  Καθορισμός όρων για Διενέργεια ηλεκτρονικού διεθνή διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Πάργας για διάστημα 24 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης
 3.  Επέκταση σύμβασης προμήθειας καυσίμων
 4.  Ορισμός επιτροπών παραλαβής συμβάσεων και προμηθειών και παροχής υπηρεσιών για το έτος 2023
 5.  Κλείσιμο πάγιας προκαταβολής έτους 2022
 6. Εξειδίκευση πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις
 7. Τροποποίηση προγραμματικής σύμβασης με Περιφέρεια  Ηπείρου
 8. 4η αναμόρφωση ΔΛΤ
 9. Κλείσιμο διαχείρισης ταμείου Δήμου Πάργας μηνός Νοεμβρίου 2022
 10. Έγκριση 1ου Πρακτικού του διαγωνισμού με θέμα Εφαρμογή συστημάτων Smart Cities στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της πανδημίας στον Δήμο Πάργας
 11. Παράταση του έργου με τίτλο «Μετατόπιση αγωγού ύδρευσης και κατασκευή  δικτύου αποχέτευσης   στη τ.κ. Ανθούσας Δ.ΠΑΡΓΑΣ»
 12. Έγκριση παράτασης της σύμβασης της μελέτης με τίτλο «Οριστικές μελέτες και μελέτη εφαρμογής για τη δημιουργική επαναχρήση του κτηρίου ΒΑΣΙΛΑ στη Δ.Κ.Πάργας
 13. Λήψη απόφασης περί ανάκλησης προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Πάργας
 14. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΩΤΟΥ   Α.Π.Ε.   ΤΟΥ   ΕΡΓΟΥ « ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ    Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  « ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ   Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ»
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΦΑΝΑΡΙΟΥ»
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ  Δ.Ε.  ΠΑΡΓΑΣ»
 1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ  ΜΕ  ΤΙΤΛΟ  «Σύνδεση ακινήτων με δίκτυο αποχέτευσης Δ.Ε. Πάργας»
 2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Αγιάς»
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >