Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 14/07/23
12/07/2023

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της  Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την 14/07/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00 π.μ.  στο Δημοτικό Κατάστημα στο Καναλλάκι, με τo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  1. Παράταση  ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση  του κ . Τόλη Σταύρου  του  Χαρίση         με  την επωνυμία   «SUNSET»   που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς  του Δήμου Πάργας. 
  2. Παράταση  ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην επιχείρηση του  κ . Γκίζα Θωμά  του Ευαγγέλου         που βρίσκεται στην Κοινότητα  Αγίας  του Δήμου Πάργας
  3. Παράταση  ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση της κ . Καραβαγγέλη Νικόλαου του Νικολάου        με  την επωνυμία   «delta sea side»   που βρίσκεται στην Τ.Κ. Αμμουδιάς  του Δήμου Πάργας
  4. Παράταση  ωραρίου  μουσικής  χρήσης μουσικών οργάνων στην  επιχείρηση της κ . Τσιρώνη Φωτεινής του Δονάτου       με  την επωνυμία   «PRIME»   που βρίσκεται στην Τ.Κ. Λούτσας (παραλία) του Δήμου Πάργας
Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >