Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Επιτροπής Διαβούλευσης 26/11/2021
18/11/2021

Παρακαλείσθε να προσέλθετε σε  τακτική Συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 του ν.3852/2010) στις 26-11-2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάργας  για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΘΕΜΑΤΟΣ                         ΘΕΜΑ
1ο

 

 

Γνωμοδότηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού έτους 2022.

================================================

2ο Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας οικονομικού έτους 2022.

 

3Ο Διατύπωση προτάσεων - απόψεων επί του νέου Στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Πάργας

Στην συνεδρίαση θα μπορούν να συμμετέχουν και με τηλεδιάσκεψη όσοι το επιθυμούν χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες οδηγίες:

https://dimospargas.gr/videoconf

 

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 29/11/2021 ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00 στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >