Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 07/12/2020
02/12/2020

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πάργας, σε δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), στο Καναλάκι, την  07/12/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 13:00  για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα:

 

«Έγκριση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2021» (Εισηγητής κ. Μάρκου Δημ.)

Πληροφορίες για την τηλεδιάσκεψη θα αναζητήσετε στη διεύθυνση:

https://dimospargas.gr/videoconf/.

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >