Δήμος Πάργας
Προσκλήσεις
Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου 21/12/2020
17/12/2020

Καλούνται τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πάργας, σε ειδική συνεδρίαση, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. ΦΕΚ 55/11-03-2020 και τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 και της παρ. 1 του άρθρου 167 του ν. 3852/2010 (Α΄87), δια τηλεδιάσκεψης, την 21/12/2020, ημέρα Δευτέρα, και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα: «Ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου Πάργας του οικονομικού έτους 2021»

Πληροφορίες για την σύνδεση https://dimospargas.gr/videoconf/ . Η σύνδεση θα είναι δυνατή από τις 11.50

Επιστροφή στην προηγούμενη ενότητα >